Nauji metai
Nauji metai
Nauji metai
iš baseino bokšto balkono
Laukų puškimas